ANALYZE CAT

KATTENGEDRAGSTHERAPIE

IN AMERSFOORT EN OMGEVING


GEDRAGSTHERAPIE

Als een kat ongewenst gedrag vertoont noemen we dit probleemgedrag. Dit gedrag kan erg lastig zijn maar is vaak goed op te lossen.

 

Voorbeelden van probleemgedrag:

- Agressie tussen katten onderling.

- Agressie naar mensen.

- Plassen en/of poepen in huis.

- Het krabben aan meubels.

- Het eten van of knabbelen aan ongewenste voorwerpen.

- Nachtelijk miauwen of de eigenaar 's-nachts wakker maken.

- Angstig zijn.

 

Twijfel of gedragstherapie kan helpen? Stuur vrijblijvend een mail of WhatsApp ( 06- 26102117)

GEDRAGSCONSULT

Hoe werkt kattengedragstherapie?

N.a.v. de hulpvraag is de eerste stap om te achterhalen waarom de kat het probleemgedrag vertoont (gedragsanalyse). Vervolgens wordt een op maat gemaakt plan gemaakt dit om dit probleemgedrag te verhelpen (therapieplan).

 

Na het invullen van een vragenlijst vindt het consult plaats. Een consult in de vorm van  een huisbezoek duurt ongeveer 1,5 uur waarbij ook de kat in eigen omgeving wordt geobserveerd. Bij een telefonisch consult gebeurt dit d.m.v van gerichte vragen of wordt er om video-opnamen gevraagd.

Aan het einde van het consult wordt de analyse en therapie besproken.

 

Het therapieplan is er op gericht om (opnieuw) een leefbare situatie te creëren. Deels gaat dit door de kat ander gedrag aan te leren. Daarnaast worden de emoties van de kat zo beïnvloed dat de motivatie om het probleemgedrag te vertonen weggenomen wordt.

Een schriftelijk verslag met daarin de diagnose, analyse en het therapieplan, plus  eventuele aanvullende adviezen wordt nagestuurd.

Begeleiding bij het therapieplan wordt telefonisch, via WhatsApp of per mail gedaan. 

KOSTEN

Gedragsconsult:  €137,50                         

Het gedragsconsult omvat een vragenlijst, een huisbezoek, gedragsanalyse, informatie over het probleemgedrag, direct na het consult een mondeling therapieadvies, een geschreven verslag én nazorg per telefoon en/of mail. Hierbij is niet alleen oog voor het welbevinden van jou als eigenaar maar ook voor het 'geluk' van de kat.

Telefonisch Consult: €27,50 per 30 minuten.

 

Last van een onzindelijke kat? Neem dan ook een kijkje bij het webinar over onzindelijkheid bij de kat.

Het volgen van deze online lezing kan soms voldoende zijn om de onzindelijkheid op te lossen.ANALYZE CAT staat voor eerlijk en duidelijk advies