ANALYZE CAT

KATTENGEDRAGSTHERAPIE

 voor Amersfoort en omgeving

GEDRAGSTHERAPIE

Als een kat ongewenst gedrag vertoont noemen we dit probleemgedrag. Dit gedrag kan erg lastig zijn maar is vaak goed op te lossen.

 

Voorbeelden van probleemgedrag:

- Agressie tussen katten onderling.

- Agressie naar mensen.

- Plassen en/of poepen in huis.

- Het krabben aan meubels.

- Het eten van of knabbelen aan ongewenste voorwerpen.

- Nachtelijk miauwen of de eigenaar 's-nachts wakker maken.

- Angstig zijn.

 

Twijfel of gedragstherapie kan helpen? Stuur vrijblijvend een mail of whatsApp ( 06- 26102117)

GEDRAGSCONSULT

Als kattengedragstherapeut zoek ik uit wat de kat reden voor de kat is om probleemgedrag te vertonen (gedragsanalyse) en op welke manier dit te veranderen is (therapieplan).

 

Na het invullen van een vragenlijst kom ik op huisbezoek voor een vraaggesprek en om de kat in de eigen omgeving te observeren. Dit duurt ongeveer 1,5 uur. Aan het einde van het consult wordt het therapieplan uitgelegd dat ook schriftelijk wordt nagestuurd.

Het therapieplan is er op gericht om (opnieuw) een leefbare situatie te creëren waarbij het probleem vanuit de mens wordt verholpen en waarbij de gemoedstoestand van de kat verbeterd wordt.

Hierna wordt telefonisch, via whatsapp of per mail nazorg verleend.

 

KOSTEN

Gedragsconsult:  €137,50                         

Het gedragsconsult omvat een vragenlijst, een huisbezoek, gedragsanalyse, informatie over het probleemgedrag, direct na het consult een mondeling therapieadvies, een geschreven verslag én nazorg per telefoon en/of mail. Hierbij is niet alleen oog voor het welbevinden van jou als eigenaar maar ook voor het 'geluk' van de kat.

Bij een gedragsconsult ontvang je een gratis  exemplaar van: 'Kattentaal- Wat vertelt mijn kat?'.

 

Last van een onzindelijke kat? Neem dan ook een kijkje bij het webinair over onzindelijkheid bij de kat.

Het volgen van deze lezing kan soms voldoende zijn om de onzindelijkheid op te lossen.ANALYZE CAT staat voor eerlijk en duidelijk advies