WELKOM BIJ

          ANALYZE CAT

                                            KATTENGEDRAGSTHERAPIE

                                    VOOR AMERSFOORT EN OMGEVING


ONGEWENST KATTENGEDRAG

 

Wanneer een kat ongewenst gedrag vertoont noemen we dit probleemgedrag. Dit gedrag kan erg lastig zijn maar is vaak goed op te lossen.

 Voorbeelden van probleemgedrag:

- Agressie tussen katten onderling.

- Agressie naar mensen.

- Plassen en/of poepen in huis.

- Het krabben aan meubels.

- Het eten van of knabbelen aan ongewenste voorwerpen.

- Nachtelijk miauwen of de eigenaar 's-nachts wakker maken.

- Angstig zijn.

 

Twijfel of gedragstherapie kan helpen? Stuur vrijblijvend een mail of WhatsApp ( 06- 26102117)

Last van een onzindelijke kat? Neem dan ook een kijkje bij het webinar over onzindelijkheid bij de kat.

HOE WERKT GEDRAGSTHERAPIE BIJ KATTEN?

 

N.a.v. jouw hulpvraag is de eerste stap  te achterhalen waarom de kat het probleemgedrag vertoont (gedragsanalyse). Vervolgens wordt een op maat gemaakt plan gemaakt dit om dit probleemgedrag te verhelpen (therapieplan).

 

Na het invullen van een vragenlijst vindt het huisbezoek plaats. Dit consult duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur waarbij de kat in eigen omgeving wordt geobserveerd.

Aan het einde van het consult wordt de analyse en therapie met je doorgesproken.

 

Het therapieplan is er op gericht om (opnieuw) een leefbare situatie te creëren. Deels gaat dit door de kat ander, gewenst, gedrag aan te leren. Daarnaast worden de emoties van de kat zo beïnvloed dat de motivatie om het probleemgedrag te vertonen weggenomen wordt.

 

Een schriftelijk verslag met daarin de diagnose, analyse en het therapieplan, plus  eventuele aanvullende adviezen wordt nagestuurd.

Begeleiding bij het therapieplan wordt telefonisch, via WhatsApp of per mail gedaan.

KOSTEN

Gedragsconsult:  €145,00                        

Het gedragsconsult omvat een vragenlijst, een huisbezoek, gedragsanalyse, informatie over het probleemgedrag, direct na het consult een mondeling therapieadvies, een geschreven verslag én nazorg per telefoon en/of mail. Hierbij is niet alleen oog voor het welbevinden van jou als eigenaar maar ook voor het 'geluk' van de kat.

Telefonisch Consult: €37,50

Bij eenvoudige vragen is een telefonisch consult mogelijk.

Je vult van te voren de vragenlijst in. Analyse en advies wordt mondeling gegeven. Je ontvangt geen verslag en geen begeleiding bij de uitvoering van de adviezen. 

Het telefonisch consult duurt ongeveer een half uur.

Geluksconsult: €55,00

Bij een geluksconsult kom ik op huisbezoek en bespreek samen met jou hoe het welzijn van de kat is te optimaliseren tot het hoogst haalbare. Dit consult is er ook op gericht om probleemgedrag te voorkomen. Natuurlijk mag je dan ook al je vragen over het gedrag van je kat stellen. Je ontvangt een verslag van de adviezen.

Het geluksconsult is er ook als cadeaubon.